Regina
Mouse 8
1st Studies
Bergische Universität Wuppertal
Englisch - Bachelor's Degree
+1 more study program
Mathematik B.A. (Kombi) - Bachelor's Degree
since Autumn 2018 (WS 18/19)