Laura Ascherfeld
Mouse 36
1st Studies
Bergische Universität Wuppertal
Germanistik - Bachelor's Degree
+1 more study program
Sozialwissenschaften - Bachelor's Degree
since Autumn 2016 (WS 16/17)