John Nathan
Mouse 32
1st Studies
Bergische Universität Wuppertal
Politikwissenschaft - Bachelor's Degree
+1 more study program
Geschichte - Bachelor's Degree
since Autumn 2014 (WS 14/15)