Zlatan
Cat 2096
1st Studies
Bergische Universität Wuppertal
Sportwissenschaft - Bachelor's Degree
+1 more study program
Wirtschaftswissenschaft - Bachelor's Degree
since Autumn 2018 (WS 18/19)