Max M.
Rabbit 750
1st Studies
Bergische Universität Wuppertal
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen - Bachelor's Degree
+1 more study program
Mathematik B.A. (Kombi) - Bachelor's Degree
since Spring 2018 (SS 2018)