Hoorcollege 4.docx

Lectures
Uploaded by Toby Jilleba 7071 at 2017-03-01
Description:

Toby Jilleba Page 1 01-03-2017 Hoorcollege 4 inleiding staats- en bestuursrecht Transnationaal recht (herhaling) Bij een monistisch stelsel zijn de internationale rechtsorde en de nationale

 0
26
0
Download