Hoorcollege 2.docx

Lectures
Uploaded by Toby Jilleba 7071 at 2017-02-15
Description:

Toby Jilleba Page 1 15/02/17 Hoorcollege 2 inleiding staats- en bestuursrecht Probleem 1 & 2 Nederland is een koninkrijk, een democratische rechtsstaat en een gedecentraliseerde eenheidssta

 +1
45
0
Download